alhydran
Blog, Presa
10 octombrie 2017
Monitorizarea cancerului de sân pe durata tratamentului hormonal: Sunt celulele tumorale circulante (CTEC) un instrument util?
Monitorizarea cancerului de sân pe durata tratamentului hormonal: Sunt celulele tumorale circulante (CTEC) un instrument util?

În cancerul de sân există în prezent întrebarea referitoare la durata optimă a tratamentului hormonal. La nivel statistic, tratamentul hormonal timp de 5 ani aduce un beneficiu de 15% in supraviețuirea la 10 ani. La nivel individual, însă, nu știm care este durata optimă de continuare a tratamentului hormonal. Studiul prezentat mai jos, pe 36 femei cu cancer de sân, a căror tratament a fost monitorizat prin celule tumorale circulante, a relevat următoarele aspecte: 12 paciente au prezentat creșteri ale celulelor tumorale circulante, iar 8 dintre aceste au avut recădere. Restul de 24 de paciente, au înregistrat nivele constante sau chiar scăzute ale celulelor tumorale circulante. Dintre acestea doar 2 au prezentat recădere. Mărimea tumorii sau statusul nodal nu au influiențat supraviețuirea pe termen lung. Din punct de vedere statistic, importanța cea mai mare a avut-o dinamica celulelor tumorale circulante (CTEC). Perioada de supraveghere a fost 608 zile (de la 14 la 2159 zile) după întreruperea tratamentului.

Chiar după 5 ani de terapie cu tamoxifen, femeile cu receptor estrogen pozitiv au risc de recădere. Studiul ATLAS publicat in 2013 a exprimat clar acest lucru: tratamentul timp de 10 ani cu tamoxifen este superior celui de 5 ani în ceea ce privește beneficiul de supraviețuire1. Utilizarea modulatorilor receptorilor de estrogen pe termen lung aduce beneficii clare de supraviețuire. Datele sunt confirmate de studiul aTTom 2. Celule tumorale circulante pot rămâne in organismul femeilor tratate timp de 5 ani. Aceste celule pot dezvolta metastaze local sau la distanță. Efectele adverse ale tratamentului hormonal pun problema de aderență la tratament, și nu este încă clar la care dintre paciente să se continue terapia și la care nu. Ce se întâmplă după terminarea tratamentului? Pentru care dintre paciente continuarea tratamentului nu mai este necesară? Măsurarea în dinamică a numărului celulelor tumorale circulante ar trebui să răspundă la astfel de întrebări.

MAINTRAC® este o metodă înalt senzitivă pentru determinarea celulelor tumorale circulante în sânge. Este cunoscut că aceste celule tumorale epiteliale pot fi redirijate din circulație și pot supraviețui tisular perioade lungi de timp, pentru ca ulterior să fie din nou mobilizate în circulație. Metoda permite determinarea cantitativă a acestor celule tumorale vii și este un instrument de monitorizare al evoluției bolii. Determinarea acestor celule trebuie făcută în dinamică, o creștere a numărului acestora între determinări fiind asociată cu o înrăutățire a prognosticului. O scădere a numărului acestor celule între determinări indică un succes terapeutic și un prognostic mai bun.

Studiu de caz: Creșterea numărului CETC
Pacientă care sub 5 ani de tratament cu tamoxifen a înregistrat fluctuații semnificative ale numărului de celule tumorale circulante. (Figura 1). Pe lângă tratamentul cu tamoxifen, pacienta a primit, în primii 2 ani, de două ori pe an, depot cu analog GnRH. La sfârșitul tratamentului cu tamoxifen înregistrează creștere bruscă a CTEC, deși clinic nu existau suspiciuni. CTEC a continuat să crească, la 10 luni pacienta are recidivă și începe tratament cu paclitaxel.

Studiu de caz: Menținerea constantă a nivelului CETC
Pacientă cu un carcinom ductal invaziv, tratată adjuvant cu radioterapie și tamoxifen. (figura 2). Pe parcursul radioterapiei înregistrează creșteri ale numărului celulelor tumorale circulante, ulterior, pe o durată de trei ani, numărul acestor celule rămâne constant și se menține constant și la doi ani de la terminarea terapiei, pacienta fiind în remisie completă.

Rezultate:
Comportamentul CTEC la sfârșitul tratamentului cu tamoxifen este pozitiv asociat cu recidiva. (p=0,006) – Figura 3. Din grupul celor 12 paciente, care la încheierea perioadei de tratament cu tamoxifen înregistrau valori mari ale CTEC, pentru 8 dintre ele boala a recidivat. În grupul pacientelor cu valori constante sau chiar scăzute ale CTEC (24 paciente) la sfârșitul terapiei și ulterior, doar 2 au prezentat recidivă.

O unică determinare a CTEC are o semnificație extrem de redusă, cunoscut fiind faptul că există celule tumorale dormande, care la sfârșitul terapiei sau pe durata ei nu se regăsesc în circulație. Aceste celule însă, reapar în circulație în diverse momente de timp, de aceea fiecare pacientă trebuie observată și tratată individual, decizia de a continua sau întrerupe tratamentul cu tamoxifen fiind una adaptată fiecărui caz în parte.
Rebound-ul celulelor tumorale circulante a fost asociat în mod semnificativ cu reluarea activității tumorale și cu progresia bolii. Surprinzătoare a fost lipsa de corelație a statusului nodal și al mărimii tumorii cu progresia și recidiva, dar acest lucru poate fi explicat prin perioada mare de urmărire.
Tamoxifen este considerat standardul de aur al tratamentului hormonal în cancerul de sân, în ciuda efectelor sale adverse legate de administrarea pe termen lung – cancer de endometru, risc de tromboză. Există desigur, inhibitorii de aromatază, pentru pacientele care au risc de dezvolta aceste efecte secundare.

MAINTRAC®, într-o simplă probă de sânge venos, poate monitoriza cursul bolii și poate determina dinamica CTEC la terminarea terapiei hormonale, dinamică strâns legată de riscul de recidivă. Cunoașterea creșterii numărului celulelor tumorale circulante la sfârșitul tratamentului hormonal poate facilita intervenția precoce a clinicianului, scăzând astfel riscul de recidivă. Studii ulterioare ar trebui să stabilească dacă reluarea terapiei hormonale după 5 ani, la paciente cu CTEC în creștere aduce sau nu beneficii.

Mai multe informații despre MAINTRAC® puteți afla accesând www.testul maintrac.ro, sau la TORUS PHARMA, 021 410 94 94, office@toruspharma.ro

0 , , , , , ,